Tag Archives: รับถมที่ดิน

การตอกเสาเข็ม บนดินถมใหม่

สำหรับท่านเจ้าของที่ดิน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ที่ค่อนข้างเร็ว หลังจากจ้างบริษัทถมที่ดินใหม่นั้น จะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเมื่อไรจะสามารถขึ้นตอกเข็มได้ “สำหรับการปลูกสร้างบ้าน ถ้าทีมงานสามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ ก็สามารถตอกเข็มได้ครับ” แต่ถ้าสิ่งปลูกสร้างอื่นอาจจะต้องพิจารณเป็นกรณีไป ในการถมดินนั้นจำเป็นจะต้องรอให้ดินมีการเซ็ตตัว หรือ แน่นตัวได้ดี ซึ่งการแน่นตัวของดินนั้น จะช่วยให้สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงมากขึ้น การแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างน้อยลงเพราะมีการเคลื่อนตัวน้อย และ สามารถรับน้ำหนักของสินค้า หรือ รถขนส่งได้มากขึ้น ดังนั้นตัวแปรที่มีผลจะขึ้นกับระดับความสูงในการถม, ชนิดของวัสดุที่ใช้ถม และ ระยะเวลาทิ้งดินไว้หลังการถม โดยทั่วไปการถมดินที่มีระดับความลึกค่อนข้างมาก 2-3 เมตร หรือ มากกว่า ควรทิ้งพื้นที่ไว้ประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้ดินมีการเซ็ตตัว ความร้อนจากแสงแดดจะช่วยลดความชื้น และ ปริมาณน้ำในดินในน้อยลง น้ำจากการที่ฝนตกจะช่วยละลายดินลงสู่ช่องว่างเพื่อให้แน่นตัวขึ้น ดังนั้นธรรมชาติจะช่วยให้ดินที่ถมใหม่เหมาะสมกับการปลูกสร้างได้

การตอกเสาเข็มตอก

สำหรับท่านเจ้าของที่ ที่มีความต้องการปลูกสร้างค่อนข้างเร็ว ซึ่งยุคสมัยใหม่ต้องการสร้างค่อนข้างเร็ว จึงทำให้เกิดขบวนการการถมที่ดินแบบบดอัด ซึ่งจำเป็นจะต้องเลือก วิธีการบดอัด และ วัสดุที่จะใช้ถมให้ถูกต้อง จึงมีประสิทธิผลที่ดี การถมด้วยวัสดุดินลูกรังซึ่งเป็นวัสดุที่ดีในการบดอัด และ ทำการบดอัดเป็นชั้นได้ดีที่สุด แม้จึงถมที่มีความลึกเท่าไรก็ตาม ก็สามารถขึ้นปลูกสร้างได้ทันที และ สามารถรับน้ำหนักของการขนส่งได้ดี รวมถึงการทนต่อการอิ่มตัวของน้ำได้ดีด้วย แต่ราคาในการถมนั้นจะสูงมาก และ ชนิดของดินลูกรังจะปลูกต้นไม้ได้ไม่ดี สำหรับการถมดินปลูกสร้างบ้าน ดินที่เหมาะสมสำหรับการถม เป็นดินเหนียว สีดำ ซึ่งจะดีสำหรับการปลูกต้นไม้ และ อมความชื้น ซึ่งเมื่ออยู่บ้านจะรู้สึกเย็นสบาย แต่ไม่ดีต่อการบดอัด ซึ่งดินจะมีความชื้นเปลี่ยนรูปง่าย ดังนั้นในการถมที่มีความลึก และ ต้องการปลูกสร้างบ้านในทันที จำเป็นจะต้องถมเป็นชั้น และ มีการรอดินให้พร้อมกับการบดอัดแต่ละชั้น ดังนั้นราคาในการถมจะมีราคาสูง และ ใช้เวลาในการถมดินนานกว่าปกติ