Category Archives: Uncategorized

การตอกเสาเข็ม บนดินถมใหม่

สำหรับท่านเจ้าของที่ดิน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ที่ค่อนข้างเร็ว หลังจากจ้างบริษัทถมที่ดินใหม่นั้น จะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเมื่อไรจะสามารถขึ้นตอกเข็มได้ “สำหรับการปลูกสร้างบ้าน ถ้าทีมงานสามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ ก็สามารถตอกเข็มได้ครับ” แต่ถ้าสิ่งปลูกสร้างอื่นอาจจะต้องพิจารณเป็นกรณีไป ในการถมดินนั้นจำเป็นจะต้องรอให้ดินมีการเซ็ตตัว หรือ แน่นตัวได้ดี ซึ่งการแน่นตัวของดินนั้น จะช่วยให้สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงมากขึ้น การแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างน้อยลงเพราะมีการเคลื่อนตัวน้อย และ สามารถรับน้ำหนักของสินค้า หรือ รถขนส่งได้มากขึ้น ดังนั้นตัวแปรที่มีผลจะขึ้นกับระดับความสูงในการถม, ชนิดของวัสดุที่ใช้ถม และ ระยะเวลาทิ้งดินไว้หลังการถม โดยทั่วไปการถมดินที่มีระดับความลึกค่อนข้างมาก 2-3 เมตร หรือ มากกว่า ควรทิ้งพื้นที่ไว้ประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้ดินมีการเซ็ตตัว ความร้อนจากแสงแดดจะช่วยลดความชื้น และ ปริมาณน้ำในดินในน้อยลง น้ำจากการที่ฝนตกจะช่วยละลายดินลงสู่ช่องว่างเพื่อให้แน่นตัวขึ้น ดังนั้นธรรมชาติจะช่วยให้ดินที่ถมใหม่เหมาะสมกับการปลูกสร้างได้

การตอกเสาเข็มตอก

สำหรับท่านเจ้าของที่ ที่มีความต้องการปลูกสร้างค่อนข้างเร็ว ซึ่งยุคสมัยใหม่ต้องการสร้างค่อนข้างเร็ว จึงทำให้เกิดขบวนการการถมที่ดินแบบบดอัด ซึ่งจำเป็นจะต้องเลือก วิธีการบดอัด และ วัสดุที่จะใช้ถมให้ถูกต้อง จึงมีประสิทธิผลที่ดี การถมด้วยวัสดุดินลูกรังซึ่งเป็นวัสดุที่ดีในการบดอัด และ ทำการบดอัดเป็นชั้นได้ดีที่สุด แม้จึงถมที่มีความลึกเท่าไรก็ตาม ก็สามารถขึ้นปลูกสร้างได้ทันที และ สามารถรับน้ำหนักของการขนส่งได้ดี รวมถึงการทนต่อการอิ่มตัวของน้ำได้ดีด้วย แต่ราคาในการถมนั้นจะสูงมาก และ ชนิดของดินลูกรังจะปลูกต้นไม้ได้ไม่ดี สำหรับการถมดินปลูกสร้างบ้าน ดินที่เหมาะสมสำหรับการถม เป็นดินเหนียว สีดำ ซึ่งจะดีสำหรับการปลูกต้นไม้ และ อมความชื้น ซึ่งเมื่ออยู่บ้านจะรู้สึกเย็นสบาย แต่ไม่ดีต่อการบดอัด ซึ่งดินจะมีความชื้นเปลี่ยนรูปง่าย ดังนั้นในการถมที่มีความลึก และ ต้องการปลูกสร้างบ้านในทันที จำเป็นจะต้องถมเป็นชั้น และ มีการรอดินให้พร้อมกับการบดอัดแต่ละชั้น ดังนั้นราคาในการถมจะมีราคาสูง และ ใช้เวลาในการถมดินนานกว่าปกติ

หิน และ ลักษณะทั่วไปของหิน

หิน คือวัตถุธรรมชาติที่ประกอบกันตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป เช่น หินทราย มีแร่ควอทซ์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของหินจะมีธาตอยู่ในรูปของออกไซด์ เช่น ซิลิกา จะมีหินอยู่ในดินทราย 78 % อลูมินัมออกไซด์ ประมาณ 15 % ในหินอัคนีและหินเซลล์ และเฟอริกออกไซด์ ประมาณ 3 และ 4 % เป็นต้น สำหรับหินที่พบทั่วๆไปนั้น สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1. หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด ซึ่งเป็นส่วนผสมของซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่ ที่อยู่ในสภาพหลอมเหลว และมีความร้อนรวมอยู่ด้วย เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่โลกจะเย็นตัวและแข็งตัวกล้วยเป็นหิน ในการตรวจสอบจะดูได้จากสี เนื้อดิน และส่วนประกอบของแร่ต่างๆ สำหรับพื้นโลกจะมีหินอัคนีประมาณ 95 % ซี่งก็คือ
  • พบมากบริเวณภาคเหนือและภาตใต้ ซึ่งเป็นหินที่มความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
  • แกบโบรและบะซอลท์ ลักษณะของหินประเภทนี้คือจะมีสีดำหรือสีเขียวแก่ พบมากในจังหวัด จันทบุรี บุรีรัมย์ ลำปาง ส่วนหินแกบโบรจะพบในประเทศที่มีภูเขาไฟ
 2. หินตะกอนหรือหินชั้น คือหินที่เกิดจากการสะสมของกรวด หิน ทราย รวมทั้งเศษพืชและสัตว์ปะปนทับถมกลายเป็นตะกอนและถูกพัดมา โดยอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น น้ำ ธารน้ำแข็ง ลม ทับถมกันเป็นชั้นบริเวณที่ลุ่ม เช่นทะเล แม่น้ำ โดยมีสารเชื่อมได้แก่ ซิลิกา เหล็ก ดินเหนียว แคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้หินประเภทนี้สลายตัวได้ง่าย ซึ่งการเกิดตะกอนนั้นจำเป็นต้องผ่าน 2ขั้นตอนของการธรนีวิทยา คือ
  • Weathering เป็นกระบวนการพุพังของหินในลักษณะที่อยู่กับที่
  • Transportation เป็นขบวนการพัดพาตะกอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีต่างๆเช่น การกลิ้ง การกระโด การแขวนลอย สารละลาย
  • Deposition (sedimentation) เป็นการเกิดตะกอนที่มีตัวกลางพัดพา ทำให้ตะกอนเริ่มตกตะกอนจากกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และเล็ก โดยชั้นกรวดจะอยู่ด้านล่าง ทรายจะอยู่ชั้นถัดมาสำหรับชั้นบนจะเป็นอนุภาคที่เป็นดินเหนียว
  • Compaction เป็นการอัดตัวของตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆอย่างแน่นหนา จนไม่สามารถแทรกตัวอยู่ในชั้นนั้นได้
  • Crystalization เป็นการตกผลึกของตะกอนที่เกิดจากการละลายน้ำได้
  • หินตะกอนที่พบทั่วๆไป สำหรับประเทศไทยมีประมาณ 50 % ของเทือกเขาทั้งหมด
 3. หินแปร เป็นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินอัครนีและหินตะกอนภายใต้สภาพของความกดดันและอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่ง แต่องค์ประกอบทางเคมียังเหมือนเดิม แต่จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทำให้สลายตัวยาก

จะเห็นได้ว่าตามที่กล่าวมาการกำเนิดของดินต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน จนทำให้เกิดเป็นดินที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปวัตถุต้นกำเนิดก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งสามารถทำให้เราบ่งชี้ได้ถึงคุณสมบัติของดิน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์อย่างคร่าวๆได้ด้วยเช่นกัน

หินอัคนี

หินอัคนี

หินตะกอน

หินตะกอน

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ศิลปะชิ้นเอก

ดาวน์โหลด

การที่เราจะเข้าใจงานศิลปะจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง กับงานศิลปะ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือหลักและโครงสร้างของงานศิลปะ เพื่อให้ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจเรื่องความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของ จุด คุณค่า รูปร่าง รูปลักษณะ การจัดช่องไฟ วัสดุที่นำมาใช้ให้เกิดความสมดุล มีความงามตามสัดส่วนที่พอดีรวมถึงการใช้สีให้เกิดการลงตัวจนทำให้เกิดเป็น จุดเด่นในงามศิลปะ และถูกสร้างสรรค์ออกมาสวยงาม

ส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ ( The Elements of Art )

ศิลปินได้อธิบายถึงส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะไว้ดังนี้

1.จุด ( Point , Dot )

จุด เป็นส่วนประกอบของงานศิลปะที่เล็กที่สุด โดยสามารถเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ และเมื่อนำมาเรียงต่อกันอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดเป็นเส้น รูปทรง รูปร่าง ลักษณะผิว และการออกแบบงานศิลปะที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ได้

2.เส้น(Line)

เส้น หมายถึง ขอบเขตระหว่างเนื้อที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างกันของเส้นและระหว่างเนื้อที่โดยต้องมีความสัมพันธ์ ได้อย่างมีสัดส่วน และเกิดความงามที่สมบูรณ์แบบ

เส้น เกิดจากจุดหลาย ๆ จุด และยังมีความสำคัญมากในงานศิลปะเพราะสามารถแสดงให้เห็นถึงความหมายและความรู้สึกได้เร็ว นอกจากนี้ยังแสดงความรู้สึกเป็นสามมิติ มีความตื้นลึกหนาบางได้อีกด้วย เช่นกัน

*** เส้นแต่ละชนิดจะให้ความหมายความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

2.1.เส้นตรง แสดงออกถึงความยุติธรรม ความแข็งแรง ความซื่อตรง ความมั่นคง และความสง่างาม

2.2.เส้นนอน แสดงออกถึงความสงบ

2.3. เส้นตั้ง แสดงออกถึงความรู้สึกมั่นคง จริงจัง

2.4. เส้นทแยงหรือเส้นเฉียง แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว มีชีวิต กระตือรือร้น แต่ก็อาจแสดงถึงความขัดแย้งและไม่มั่นคงได้ด้วยเช่นกัน

2.5. เส้นโค้ง แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว ความอ่อนโยน มีลีลาแห่งความเคลื่อนไหว

2.6. เส้นโค้งลงสู่พื้น แสดงถึงความเศร้า เหนื่อยหน่าย ขาดชีวิตจิตใจ

2.7เส้นกระจายออกเป็นรัสมี แสดงออกถึงความมีกำลังเพิ่มขึ้น การระเบิด การกระจายออก

2.8. เส้นซิกแซก แสดงถึงความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง

3.คุณค่า (Value)

คือค่าแสงและเงาจากสว่างไปจนมืดสนิทโดยคุณค่าของแสงและเงาจะช่วยให้งานศิลปะมีลักษณะเป็นแท่ง 3 มิติ หรือเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบคือ

3.1ความเข้ม

3.2การใช้สีส่วนหนึ่งประมาณไม่เกิน 20 %

3.3 ตัวอย่างของการใช้น้ำหนักอ่อนและน้ำหนักเข้มมาวางเรียงกัน ซึ่งจะมีความขัดแย้งกัน ต่อความคิดเป็นการแสดงอารมณ์ที่มีความร้อนแรง ด้วยการใช้เส้นอันรุนแรงตัดกันไปมา และเห

5.รูปร่าง

คือเนื้อที่รูปร่างของสี เส้น และเงา โดยทั่วไปรูปร่างจะมี 4 ลักษณะ ดังนี้

1.รูปร่างตามธรรมชาติ 2. รูปร่างนามธรรม 3. รูปร่างที่ไม่มีเนื้อหา 4.รูปร่างแบบเลขาคณิต

5.รูปทรง

หมายถึงรูปภายนอกที่เกิดจากเส้น สี แสง และเงา

รูปทรงสามารถสื่อความหมายและความรู้สึกได้ คือ เมื่อเปลี่ยนเส้นให้รูปทรงก็สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกันดังนี้

1.รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4.รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 5 รูปทรงสามเหลี่ยม 6.รูปทรงหกเหลี่ยม 7.รูปทรงวงกลม 8. รูปทรงอิสระ

6.ช่องไฟหรือพื้นที่ว่าง

หมายถึง การจัดวางเส้น รูปร่าง รูปลักษณะ แสง และ เงาให้มีความพอดี

7.พื้นผิว

ลักษณะของพื้นผิวมี 2 ประเภทคือ

1.ลักษณะตามธรรมชาติในตัวของวัสดุเอง 2. พื้นผิวที่มนุษย์สร้างสรรค์เพื่อความงามให้กับสิ่งแวดล้อม

8.ทิศทาง

เส้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในทิศทาง เพราะสามารถเป็นสื่อแสดงรูปทรง เรื่องราว และความรู้สึกต่างๆได้ตามที่ศิลปินต้องการ

9.สี

การรู้จักใช้สีให้เหมาะสมกับเรื่องและมีความประสานกลมกลืนกันจะทำให้งานศิลปะที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

 

JRBDhRTLFsqpfYpj1vMz4MpVC0imV0i

แหล่งช็อกโกแลตอันดันต้นๆของโลก จากเมื่อผู้ดี

เธŠเธญเธเน‚เธเนเธฅเน‡เธ•
ปารีส ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องช็อคโกแลต เป็นเมืองที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างชื่อด้านช็อคโกแลต
ขั้นตอนที่ยากลำบากในการเป็นเศรษฐี (วันตะวันตก)
F & W ตีทุกเขตที่อยู่ในกรุงปารีสในการค้นหาความหมายของการทำอาหาร ที่นี่หกปารีสร้านช็อคโกแลตขนมให้พร้อมบริการที่ทันสมัย

ปารีสเมืองสร้างช็อคโกแลต
Un Dimanche àปารีส

เหยียดยาวกว่าสามชั้นสไตล์บูติกใหม่จากปิแอร์ Cluizel (ลูกชายของผู้ผลิตช็อคโกแลตมิเชล) เป็นพื้นที่ 2,400 ตารางฟุตของความบันเทิงช็อคโกแลตกับค็อกเทลเลานจ์, ร้านเสริมสวยชาและห้องครัวการเรียนการสอน มีร้านอาหารมากเกินไปที่ต้องพยายามหาทางเข้าไปด้านในแม้ แต่อาหารคาวเช่นตับห่านกับ confit แตงโมและช็อคโกแลต

Meert

Gaufres ฟลามสไตล์ ?? คุกกี้วาฟเฟิลบางๆเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เต็มไปด้วยวานิลลาหรือครีมขิง เป็นรายการอาหารว่างร้อนที่บูติกหรูหรานี้ ในMaraisด่านแรกที่กรุงปารีสของธุรกิจศตวรรษที่ 18 (มันอยู่ในเมืองทางตอนเหนือของลีลล์), Meert ยังมีช็อคโกแลตที่ทำด้วยมือมาร์ชเมลโลว์ในรสชาติที่สุดแสนอร่อยเช่นมะนาวและบลูเบอร์รี่และผลไม้ทั้งหมดแสดงในขวดขนมหวาน

Chloé Chocolat

Chloé Doutre-Roussel ผู้ซื้อช็อคโกแลตอดีตสหราชอาณาจักรสำหรับแผนกร้าน Fortnum & Mason ได้สร้างร้านช็อคโกแลต Marais ที่เน้นเที่ยวบิน ชิมและชั้นเรียนและการจับคู่ชาพร้อมดืมกับช็อคโกแล็ต

ฌาคส์ Genin

ฌาคส์ Genin ทำช็อคโกแลตสำหรับบางส่วนของร้านอาหารที่ดีที่สุดของปารีสก่อนที่จะเปิดร้านไฮเปอร์ที่มีสไตล์ของตัวเองใน Maraisขนาดใหญ่เป็นคาราเมลที่มีชื่อเสียง (ประมาณ $ 70 ปอนด์) ซึ่งทำให้เขามี 40 รสชาติรวมทั้งความรักทาร์ตผลไม้มะม่วงและขิงเผ็ด

Jean-Paul Hévin

ชั้นบนหลังช็อกโกแลต Jean-Paul Hévin ของช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงรูปรองเท้าและขนม Roquefort ที่เต็มไปด้วยคือการทดลองล่าสุดของเขา: บาร์ Chocolat ด้วยเมนูเครื่องดื่มที่มีการเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมง ตอนเที่ยงมีช็อคโกแลตร้อนกับหอยนางรม  หลัง 6 โมงเย็น, อิมัลชันช็อคโกแลตเย็นกับเยื่อแอปริคอท

Franck Kestener

ชนพื้นเมืองของแคว้นลอแรฟ Kestener ได้เปิดร้านปารีสเป็นครั้งแรกโดยมุ่งเน้นที่ macarons ในรสชาติฤดูกาลเช่นสตรอเบอร์รี่ใบโหระพา และ cannelés ขนมอบขนาดเล็กที่มีเนื้อ custardy มีการตกแต่งภายในขนมหวานที่ผิดปกติ แต่รายการที่มีจำนวนมากที่สุดหลังจากที่เขาเป็นแอ็ตแลนติ, บาร์ช็อคโกแลตที่ซ่อนตัวขนมปังกรอบและคาราเมลเค็ม

วิจิตรศิลป์ และ ศิลปะประยุกต์ ความเหมือนที่แตกต่าง

ศิลปะ วัฒนะธรรมไทย

ศิลปะที่คนทั่วไป หมายถึง วิจิตรศิลป์ และ ศิลปะประยุกต์นั้นเราจะมาทำความเข้าใจในความหมายและข้อมูลที่แท้จริง

วิจิตรศิลป์ ( Fine Art ) มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย โดยสรุปตามความเป็นจริงนั้น หมายถึงศิลปะจำพวก จิตกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม วรรณคดี และ ดุริยางคศิลป์ (คีตศิลป์) ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ศิลปินเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ และ สร้างผลงามออกมาได้ตามความต้องการ วิจิตรศิลป์เป็นประเภทศิลปะกรรมที่เป็นศิลปะชั้นสูง เป็นศิลปะบริสุทธิ์ หรือประณีต สำหรับงานศิลปะทั้ง 3 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เรามันจะเรียกกันว่าเป็นศิลปะกินพื้นที่ระวาง บางครั้งก็อาจจะเรียกว่า ทัศนศิลป์ ในอีกศาสตร์ของศิลปะที่เราเรียกว่า ศาสนศิลปะหรืองานศิลปกรรมในหลักความเชื่อทางศาสนาถือเป็นศิลปะที่เป็นผลงานสูงสุดของมนุษย์อันเป็นงานสร้างสรรค์ที่เหนือกว่างานสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ เพราะต้องใช้ทั้งความประณีต บรรจง และ ตั้งใจเป็นอย่างมากในการจัดทำ

ศิลปะประยุกต์ ( Applied Art ) หมายถึง ศิลปะที่ผู้สร้างตั้งใจสร้าง หรือ สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการนำเอาศิลปะมาดัดแปลงให้เป็นประโยช์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกเป็น 1.อุตสาหกรรมศิลป์ การผลิตงานเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 2.พาณิชย์ศิลป์ ศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อการค้าขาย 3.มัณฑนศิลป์ ศิลปะประดับ หรือ ตกแต่งในอาคารสถานที่ต่าง 4.นิเทศศิลป์ งานที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจและวงการโฆษณา ศิลปะถือได้ว่าเป็นสื่อกลางหรือเป็นสากลจะไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือส่วนบุคคล แต่เป็นสมบัติที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนทั่วไปหรือมวลชนทั้งโลก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นที่รวบรวมของจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก้าวไปสู่ความดีงามด้วยกัน สร้างพื้นฐานที่ดี และนอกจากนี้ยังพอที่จะสรุปได้ว่า ศิลปะมีส่วนช่วยเริ่มสร้างจิตใจมนุษย์ ศิลปะมีความสำคัญต่อการแสดงออกและความเจริญทางวัฒนธรรม ทำให้เด็กที่ใกล้ชิดกับงานศิลปะ โตขึ้นเป็นคนที่สุขุม รอบคอบ ศิลปะช่วยให้ชีวิตมาความราบรื่น และสร้างความดีงามของสิ่งแวดล้อมในสังคม และความเป็นระเบียบของบ้านเมืองได้อีกเช่นกัน

ศิลปะ กราฟฟิกดีไซด์ศิลปะ ร่วมสมัย

ศิลปะ งานเขียนสีศิลปะไทย สวยงาม

สถิติใหม่ของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ บินข้ามทะเลอาหรับ

เครื่องบินที่ไม่ใช้น้ำมัน หรือ เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ ชื่อโครงการ โซล่าอิมพลัท 2 (Solar Impluse 2) ได้สร้างสถิติใหม่ โดยทำการบินจากโอมานไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการเดินทางต่อเที่ยวที่สองการที่จะทำลายสถิติโลกในการบินรอบโลกโดยไม่ใช้น้ำมัน สำหรับการบินจาก เมืองมัสกัตประเทศโอมาน บินข้ามทะเลอาหรับไปที่ อาเมดาบัด ในประเทศอินเดีย การเดินทางเริ่มวันอังคาร เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ระยะทางในการเดินทาง 1,468 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของโลก เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาถึง สนามบินอาเมดาบัด (Ahmedabad) ในรัฐคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย ในเวลากลางคืน ในขณะที่ปีกเครื่องบินส่องสว่างสดใสด้วย หลอดไฟ LED และ ใบพัดยังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เก็บพลังงาน

โครงการเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์

ในโครงการนี้ ยังเหลืออีก 10 เส้นทางบิน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือนในการเดินทาง ซึ่งส่วนที่เหลือนี้จะมีการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก และ มหาสมุทรแอตแลนติก

ได้มีการเตรียมการที่จะบินต่อไปที่ วารานาสี ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงหนือของอินเดีย แต่ทางฝ่ายจะการตรวจสอบแล้วว่าเครื่องบินจะพร้อมได้ก็อีกประมาณ 4 วันเป็นอย่างน้อย จีงมีเวลารณรงค์ในเรื่องพลังงานสะอาดในกับชาวเมืองของอาเมดาบัด

การเดินทางบินรวมทั้งหมด 35,000 กิโลเมตร รอบโลกของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการโซล่าอินพัลซ 2 นี้ได้ตั้งความหวังที่จะทำลายสถิติโลกหลายๆ สถิติ ของสาขา การบินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นที่จัดตามองของการขนส่งในอนาคต ในปฎิบัติการรอบโลกครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงการเดิม ของ โซล่าอินพัลซ 1 ซึ่งปีกมีความยาวถึง 72 เมตร ซึ่งยาวกว่าเครื่องบินโบอิ้ง 747 ที่มีความยาวปีกเพียง 68.5 เมตร ในขณะที่เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์มีน้ำหนักเพียง 2.3 ตัน แต่โบอิ้ง 747 มีน้ำหนักถึง 300 ตัน เมื่อเทียบกับเครื่องบิน น้ำหนักที่เบาเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ การติดตั้ง โซล่าเซลล์ จำนวน 17,000 เซลล์ บนปีกของเครื่องบินซึ่งจะสามารถเก็บพลังงานสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและนำออกมาใช้ได้ในการบินช่วงเวลากลางคืน การบินเป็นเครื่องบินโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใบพัดจำนวน 4 เครื่องยนต์ มีความยาวใบพัดยาว 4 เมตร อัตราความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โครงสร้างการเปรียบเทียบเครื่องบิน

การบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก และ มหาสมุทรแอตแลนติก จำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันจึงต้องมีการบินทั้งช่วงเวลากลางวัน และ กลางคืน จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นักบินพิกคาร์ด (Piccard)  และ นักบินบอร์ดเบิรก์ (Borschberg) ต้องพลัดกันบินทั้งกลางวัน และ กลางคืน และ จะต้องแจ้งติดต่อศูนย์การบินทุกๆ 20 นาที ที่จะต้องบินเดี๋ยว และ นักบินต้องทนกับหัองนักบินก็มีขนาดค่อนข้างเล็ก เพียง 3.8 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบได้กับตู้โทรศัทพ์สาธารณะเท่านั้น

ในปี 1986 ได้มีการบินรอบโลกครั้งแรกโดยไม่หยุด และ ไม่มีการเติมน้ำมัน โดยนักบินชื่อ Dick Rutan  และ Jeana Yeager พวกเขาใช้เวลา 9 วันในการเดินทาง